Forberedelse

Hver dag i Den lille spejderuge består af 3-6 aktiviteter. Alle aktiviteter er beskrevet med varighed, forberedelsestid, en kort og en lang beskrivelse, hvilke fælles mål der arbejdes med i aktiviteten, inspiration til refleksionsspørgsmål du kan stille eleverne og hvilke materialer, der skal bruges til aktiviteten.

Du kan finde aktivitetsbeskrivelserne under de enkelte ugedage og i lærerhæftet.

Forberedelsestid

Under forberedelsestid kan du læse, hvor lang tid du skal forvente at bruge på forberedelse. Forberedelse inkluderer at finde materialer, printe opgaver og opsætte aktiviteter.
Herudover må forventes tid til at læse og sætte sig ind i aktivitetsbeskrivelserne.

Gå til dag 1

Materialer

Tilmeldte skoleklasser får tilsendt en krible-krable-rygsæk med materialer, der skal bruges til de forskellige aktiviteter. I rygsækken er der blandt andet lup-glas og bestemmelsesdug.

Der er nogle aktiviteter, der kræver yderligere materialer, for eksempel en spand eller syltetøjsglas. Disse materialer skal du som børnehaveklasseleder selv sørge for at skaffe.

Læs mere her