Vil du holde 2022?

Bevillingen fra Friluftsrådet til Den lille spejderuge er udløbet og vi afventer svar ift. om vi får midler til at fortsætte og videreudvikle Den lille spejderuge 2022-2025.

Vil du gerne holde Den lille spejderuge i efteråret 2022, så kan du registrere dig her, så skriver vi til dig, når og hvis vi får mulighed for at åbne tilmeldingen.

I 2021 har mere end 350 børnehaveklasser fået glæde af en uge i naturen.

Hvis du skal tilmelde flere klasser, skal du gøre det af flere omgange.

92
Klasser

er allerede tilmeldt 2022

2540
Børn

får glæde af spejderlivet