Fælles mål

Den lille spejderuge er et tværfagligt forløb med udgangspunkt i de fælles mål for børnehaveklassen. I en uge laver eleverne aktiviteter med fokus på natur, udfordringer og fællesskab. Alle aktiviteter foregår udendørs i den nære natur, det kan for eksempel være skolegården.

I løbet af ugen kommer eleverne til at arbejde med alle seks områder af de fælles mål: Naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, matematisk opmærksomhed og sprog.

På skoleskemaet nedenfor kan du se, hvilke fælles mål, der bliver arbejdet med under de forskellige aktiviteter.

Særligt fokus på

Vi kommer til at arbejde med alle seks fælles mål i Den lille spejderuge, men to af de fælles mål vil have særlig fokus: Naturfaglige fænomener samt engagement og fællesskab.

Næsten alle aktiviteter i Den lille spejderuge har fokus på engagement og fællesskab, da det er et vigtigt element til spejder. Eleverne bliver i Den lille spejderuge inddelt i små, faste patruljer (grupper), som de skal løse forskellige opgaver i. Gennem gruppearbejdet, kommer de til at arbejde med deltagelse, engagement, samvær og samarbejde, følelser og selvopfattelse.

En stor del af aktiviteterne har fokus på naturfaglige fænomener. Eleverne skal undersøge dyre- og plantelivet, arbejde med årets gang, bæredygtighed og naturnysgerrighed.