Dag 2

Natur og samarbejde

Opstart

Varighed: 20 min.

Hver dag starter med en fælles opstart med en sang, en leg, et spejderråb og en historie, hvor hele klassen er samlet.

Materialer du skal skaffe

 • Print Historien om Pia Pindsvin

Krible-krable-liv

Varighed: 45 min

Eleverne skal bestemme insekter og planter med hjælp fra bestemmelsesdugen.

Materialer du skal skaffe

 • Print kopiark med sjove fakta om krible-krable-dyr (findes under materialer på undervisersiden)

Billedlotteri

Varighed: 15-30 min

Eleverne skal genkende dyr og planter og placere dem på de rigtige billedlotteriplader. Flere andre variationer af billedlotteri findes under aktiviteten ”Billedlotteri 2”

Materialer du skal skaffe

 • Elefantsnot
 • Print, laminering og udklipning af brikker (findes i kopiark på undervisersiden)
 • Print og laminering af plader (findes i kopiark på undervisersiden)

Kram et træ

Varighed: 10-20 min

Genkendelsesøvelse, hvor eleverne med bind for øjnene skal føle på et træ og finde det igen

Materialer du skal skaffe

 • Et område med træer

Edderkoppespind

Varighed: 20-30 min

Eleverne skal samarbejde om at få patruljen flyttet fra den ene side af et “edderkoppespind” til den anden uden at røre jorden.

Materialer du skal skaffe

 • Snor/tov
 • Et område med træer

Naturløb

Varighed:

Eleverne skal finde 30 poster dyr og planter, der er fordelt i området og notere bogstaver og tal på et svarark.

Materialer du skal skaffe

 • Snor eller elefantsnot/hæftemasse til at fastgøre posterne
 • Blyanter til eleverne
 • Print med svarark til eleverne (findes på undervisersiden under materialer)
 • Print med svarark med de korrekte svar (findes på undervisersiden under materialer)
 • Print og evt. laminering af alle poster (findes på undervisersiden under materialer)

Snor

Varighed: 15-45 min

Eleverne laver deres egen snore, som de bruger til snoreleg og til at binde knob

Materialer du skal skaffe

 • 7 ruller garn i forskellige farver (gerne flere)
 • 28 sakse
 • 28 blyanter

Afrunding

Varighed: 30 min.

En fast afslutning på dagen, hvor Pia Pindsvin spørger lidt ind til dagen og eleverne udfylder en side i deres spejderbog. Formålet er at få afrundet dagen på en tryg og rolig måde samt hjælpe eleverne med reflektere over, hvad de har lært.

Materialer du skal skaffe

 • Børnene skal huske deres penalhuse
 • Evt. ekstra blyanter og farveblyanter

Tid til overs, så prøv aktiviteter

Godmorgen Godmiddag Godaften

Varighed: 15 min.

Bevægelsesleg, hvor det handler om at løbe hurtigt. Legen er god, hvis eleverne har brug for at bevæge sig.

Her Kommer Dyrene

Varighed: 15 min.

Leg, hvor eleverne både skal samarbejde og blive enige i deres patrulje om hvilket dyr de vil være, bruge deres krop til at kopiere et dyr samt løbe for ikke at blive fanget.

To Mand Frem For En Enke

Varighed: 15 min.

Fangeleg, hvor eleverne har en makker, og prøver at undgå at blive fanget af enken. En god leg, hvis eleverne har brug for at bevæge sig.