Dag 2

Natur og samarbejde

Opstart

Varighed: 20 min.

Hver dag starter med en fælles opstart med en sang, en leg, et spejderråb og en historie, hvor hele klassen er samlet.

Materialer du skal skaffe

 • Print Historien om Pia Pindsvin

Insektfælde

Varighed: 30 min.

Eleverne skal bygge en faldfælde til at fange insekter i. Hver patrulje får to  syltetøjsglas, som skal graves ned i jorden, så kanten af syltetøjsglasset flugter med jordoverfladen.

Materialer du skal skaffe

 • 10 syltetøjsglas (2 pr. patrulje)
 • 5 spader (1 pr. patrulje)

Billedlotteri

Varighed: 15-30 min

Eleverne skal genkende dyr og planter og placere dem på de rigtige billedlotteriplader.

Materialer du skal skaffe

 • Elefantsnot
 • Print, laminering og udklipning af brikker (findes i kopiark)
 • Print og laminering af plader (findes i kopiark)
 • Print spørgsmål (findes i kopiark)

Kram et træ

Varighed: 10-20 min

Genkendelsesøvelse, hvor eleverne med bind for øjnene skal føle på et træ og finde det igen

Materialer du skal skaffe

 • Et område med træer

Edderkoppespind

Varighed: 20-30 min

Eleverne skal samarbejde om at få patruljen flyttet fra den ene side af et “edderkoppespind” til den anden uden at røre jorden.

Materialer du skal skaffe

 • Snor/tov
 • Et område med træer

Snor

Varighed: 15-45 min

Eleverne laver deres egen snore, som de bruger til snoreleg og til at binde knob

Materialer du skal skaffe

 • 7 ruller garn i forskellige farver (gerne flere)
 • 28 sakse
 • 28 blyanter

Afrunding

Varighed: 30 min.

En fast afslutning på dagen, hvor Pia Pindsvin spørger lidt ind til dagen og eleverne udfylder en side i deres spejderbog. Formålet er at få afrundet dagen på en tryg og rolig måde samt hjælpe eleverne med reflektere over, hvad de har lært.

Materialer du skal skaffe

 • Børnene skal huske deres penalhuse
 • Evt. ekstra blyanter og farveblyanter

Tid til overs, så prøv aktiviteter

Verdenshjørner

Varighed: 60-90 min

Eleverne hører om verdenshjørnerne Nord, Syd, Øst og Vest.  Laver puslespil med en kompasrose samt tegner og finder vej ved hjælp af verdenshjørnerne.

Materialer du skal skaffe

 • 28 stykker ternet papir
 • 28 blyanter
 • 10 kegler pr. patrulje
 • Print kopiark med opgaver til eleverne

Godmorgen Godmiddag Godaften

Varighed: 15 min.

Bevægelsesleg, hvor det handler om at løbe hurtigt. Legen er god, hvis eleverne har brug for at bevæge sig.

Her Kommer Dyrene

Varighed: 15 min.

Leg, hvor eleverne både skal samarbejde og blive enige i deres patrulje om hvilket dyr de vil være, bruge deres krop til at kopiere et dyr samt løbe for ikke at blive fanget.

To Mand Frem For En Enke

Varighed: 15 min.

Fangeleg, hvor eleverne har en makker, og prøver at undgå at blive fanget af enken. En god leg, hvis eleverne har brug for at bevæge sig.