Dag 1

Fællesskabsøvelser og udeliv

Opstart

Varighed: 20 min.

Hver dag starter med en fælles opstart med en sang, en leg, et spejderråb og en historie, hvor hele klassen er samlet.

Materialer du skal skaffe

 • Print Historien om Pia Pindsvin

Intro til Den lille spejderuge

Varighed: 1 time og 45 min.

Eleverne inddeles i patruljer. I patruljerne får de deres egne tørklæder, laver tørklæde-leg, bliver enige om et patruljenavn, laver deres egen stander og deres eget spejderråb.

Materialer du skal skaffe

 • 5 stykker hvidt stof, fx ubleget lærred
 • 30 stykker hvidt papir
 • 15 blyanter
 • 5 pinde ca. 1,5 m
 • 5 stoftuscher eller sprittuscher
 • Hæftepistol
 • Reb

Insektfælde

Varighed: 30 min.

Eleverne skal bygge en faldfælde til at fange insekter i. Hver patrulje får to  syltetøjsglas, som skal graves ned i jorden, så kanten af syltetøjsglasset flugter med jordoverfladen.

Materialer du skal skaffe

 • 10 syltetøjsglas (2 pr. patrulje)
 • 5 spader (1 pr. patrulje)

Sanser

Varighed: 30 - 60 min

Vi er tilbøjelige til at bruge vores visuelle sans meget, nu skal vi bruge lugtesans, sans for mening, smag og følelse af hørelse. Eleverne må gætte forskellige ting ved hjælp af deres sanser.

Materialer du skal skaffe

 • 28 teskeer
 • Beholdere til det der skal smages på
 • Ting man kan smage, føle, lytte og lugte til

Hulebyggeri

Varighed: 30 - 90 min.

Eleverne finder patruljevis et godt sted og bygger en hyggelig hule ved hjælp af en presenning, snor og pløkker.

Materialer du skal skaffe

 • 20 pløkker (minimum)
 • 5 presenninger - kan købes billigt i byggemarkedet
 • Snor, høstbindegarn - alm. garn kan også bruges
 • Sakse til at klippe snorene over
 • Evt. 28 plastickopper, saftevand, kiks, madpakker mv.

Afrunding

Varighed: 30 min.

En fast afslutning på dagen, hvor Pia Pindsvin spørger lidt ind til dagen og eleverne udfylder en side i deres spejderbog. Formålet er at få afrundet dagen på en tryg og rolig måde samt hjælpe eleverne med reflektere over, hvad de har lært.

Materialer du skal skaffe

 • Børnene skal huske deres penalhuse
 • Evt. ekstra blyanter og farveblyanter

Tid til overs, så prøv aktiviteter

Kinesisk et tagfat

Varighed: 15 min.

Fangeleg med et twist, hvor eleverne får bevæget sig alsidigt. En sjov leg, der giver anledning til et grin eller to.

Billedhuggeren

Varighed: 15 min.

Leg, hvor eleverne skal bruge deres krop. En variant af stopdans, hvor eleverne formes som statuer af billedhuggeren og skal finde tilbage til samme position.

Ståtrold

Varighed: 15 min.

En bevægelsesleg, hvor eleverne både skal kunne løbe stærkt og hjælpe hinanden med at slippe fri fra trolden. Legen øver elevernes empati.