Hvorfor er spejder sundt?

Spejderliv er lig med udeliv. Og udelivet byder på masser af udfordringer og her kan fantasien få frit løb året rundt. Børn, der bruger naturen, er sunde, glade og vokser op som ansvarlige mennesker, der benytter og beskytter naturen. En gallupundersøgelse viser, at børn i dag kun er halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn.

Spejder handler om at få oplevelser, som ligger lidt ud over det normale. For det er når ”det trygge” bliver udfordret, at man for alvor udvikler sig. Spejderlivet skal først og fremmest være sjovt og udvikle stærke fællesskaber, og så skal det give en masse redskaber til at dyrke uderummet.

Der er mange undersøgelser og artikler, som omhandler friluftslivets fordele og fremhæver vigtigheden af, at børn lærer at være i og med naturen.

Hvis du er nysgerrig på at vide mere, kan du læse her.

Vi ved, at fællesskaber er afgørende for vores mentale sundhed. Vi har lettere ved at håndtere udfordringer i livet og hverdagen, når vi er en del af fællesskaber. Jo flere gode sociale relationer du kan få, jo bedre chance har du for at få følelsesmæssig støtte og hjælp, når du mangler det. Det handler om robusthed.

Vibeke Koushede, Seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed

I Den lille spejderuge får børnene et kendskab til planter, dyr og bæredygtighed og de får erfaringer med samarbejdets betydning for at klare udfordringer. Det er centrale forhold for et godt liv.

Per Schultz Jørgensen, Dansk professor og tidligere formand for Børnerådet

1.  Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn

 

2.  Natur styrker børns koncentration

 

3. Børns naturoplevelser forebygger livsstilssygdomme

 

4. Leg i naturen er lige så vigtig som søvn og næringsrigtig kost for børns udvikling

 

5. Mange studier har slået fast, at natur virker afstressende, og at natur i nærheden af hjemmet spiller en betydelig rolle for børns psykiske velbefindende

 

6. Natur har en effekt på børns psyke – og især på de mest skrøbelige.

 

7. Gode naturoplevelser i barndommen fører til naturglade voksne, der er gode til at passe på naturen. Derfor er det vigtigt, at børn kommer ud i naturen.

Kilder

Center for børn og natur: Potentialer ved børns brug af naturen

Åbn som pdf

Danmarks Naturfredningsforening: Slip børnene fri i naturen

Åbn som pdf

Natur & miljø: Børn SKAL ud i naturen

Åbn som pdf

Børn & unge: Natur styrker børns koncentration

Åbn som pdf