Hvorfor skal mit barn blive spejder?

Som spejder oplever dit barn et unikt fællesskab gennem friluftsliv og udfordringer. Her får dit barn mulighed for at udvikle sig i trygge rammer med tid og rum til at få de bedste oplevelser. Dit barn tager på ture og bliver klogere på sig selv og andre, og så lærer barnet at samarbejde, samtidig med at dit barn får selvtillid til at klare sig på egen hånd. Man kan allerede starte som spejder, når man fylder 3 år og fortsætte helt op i ungdoms- og voksenlivet. Spejder er for hele familien.

SPEJDER 3-6 år

De alleryngste spejdere oplever og sanser naturen gennem lege og små aktiviteter. Spejdere i denne alder kaldes ofte familiespejdere, fordi forældrene deltager i aktiviteterne sammen med spejderne.

Spejder 6-8 år

I denne alder udfordres spejderne på deres sanser og kreativitet. De bruger en del tid på at lege, fortælle historier og opleve udelivet. Naturen er deres lege- og læreplads, og de lærer om den ved at lytte, lugte, røre, se og smage.

SPEJDER 8-10 år

For de 8-10-årige er naturen ramme om spændende spejderaktiviteter. De tager på små hytte- og teltture, laver løb, arbejder med kort og kompas samt øver sig i at binde knob og bruge kniv. Her er der fokus på, at man har et godt kammeratskab, og at det er sjovt, når man i fællesskab skal løse opgaver.

Det er ret dejligt, at man er sammen med andre på en anden måde, og laver anderledes ting end man normalt laver med sine venner. Desuden får man jo nogle ordentligt seje venner.

Thea

Det er sjovt! Og så er det mere roligt og hyggeligt end almindelig sport.

Frida