Dag 4

Førstehjælp og mudder

Opstart

Varighed: 20 min.

Hver dag starter med en fælles opstart med en sang, en leg, et spejderråb og en historie, hvor hele klassen er samlet.

Materialer du skal skaffe

 • Print Historien om Pia Pindsvin

Førstehjælp

Varighed: 80 min

Eleverne lærer med Pia Pindsvin både som “offer” og som den, der hjælper, hvordan det er hensigtsmæssigt at reagere i forskellige situationer.

Materialer du skal skaffe

 • Alle elever tager et tøjdyr med
 • Førstehjælpskasse
 • 2 tæpper til kimsleg
 • Vandhane i nærheden
 • Print af Børnenes ABC
 • Print Tilkald hjælp Husker 1-1-2

Mudderbingo

Varighed: 45 min

Børnehaveklasselederen lægger 16 ens genstande i to baljer og i en pose. Børnene får udleveret en bingoplade med billeder af forskellige genstande. Børnehaveklasselederen trækker en genstand fra sin pose, viser den og fortæller højt hvad det er.

De børn, der har genstanden på sin plade, løber hen til mudderbaljerne og leder efter genstanden i mudderet. Det barn, der først finder genstanden, lægger den tilbage i baljen og løber tilbage og sætter et kryds på sin bingoplade.  Det gælder om hurtigst at få hele pladen fuld.

Materialer du skal skaffe

 • Print og laminer bingoplader
 • 2 store baljer med mudder
 • Baljer med rent vand + håndklæder
 • 3 sæt med ting (se uddybet aktivitetsbeskrivelse)

Naturløb

Varighed: 30-45 min

Eleverne skal finde 30 poster dyr og planter, der er fordelt i området og notere bogstaver og tal på et svarark.

Materialer du skal skaffe

 • Snor eller elefantsnot/hæftemasse til at fastgøre posterne
 • Blyanter til eleverne
 • Print med svarark til eleverne (findes i kopiark Naturløb)
 • Print med svarark med de korrekte svar (findes i kopiark Naturløb)
 • Print og evt. laminering af alle poster (findes i kopiark Naturløb)

Afrunding

Varighed: 30 min.

En fast afslutning på dagen, hvor Pia Pindsvin spørger lidt ind til dagen og eleverne udfylder en side i deres spejderbog. Formålet er at få afrundet dagen på en tryg og rolig måde samt hjælpe eleverne med reflektere over, hvad de har lært.

Materialer du skal skaffe

 • Børnene skal huske deres penalhuse
 • Evt. ekstra blyanter og farveblyanter

Tid til overs, så prøv aktiviteter

Kongens Efterfølger

Varighed: 15 min.

En sjov og fjollet leg, hvor eleverne både skal være opmærksomme på kongen og bruge deres krop og fantasi til at finde på sjove bevægelser.

Pandekage Med Syltetøj

Varighed: 15 min.

En leg, hvor eleverne skal lytte opmærksomt og prøve at gætte, hvilken kamerat det er, der siger “Pandekage med syltetøj” med fordrejet stemme.

Tørklædeleg

Varighed: 15 min.

En bevægelsesleg, hvor eleverne både skal være snedige og smidige. En leg minder lidt om twister.